MagyarRomânăEnglish

Pagina principală /

Publicaţii

Lista de cursuri, manuale, îndrumare necesare programului de studiu

Nr. crt. Denumire lucrare (curs, manual, îndrumar etc.) Autori Editură Oraş An Nr. pag. ISBN
1 Erdély folyóinak természeti állapota (Starea natural a răurilor din Transilvania) Ujvárosi Lujza Scientia Cluj-Napoca 22003 301 973-7953-05-3
2 Növénytani ismeretek (Cunoştinţe de botanică) Fodorpataki László, Szigyártó Lídia, Bartha Csaba Scientia Cluj-Napoca 2004 244 973-7953-25-8
3 A növények szaporodása és a mesterséges növényszaporítás biotechnológiai alkalmazásai (Reproducerea plantelor şi aplicaţiile biotehnologice ale reproducerii artificiale la plante) Fodorpataki László, Szigyártó Lídia Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca 2008 244 978-973-610-740-5
4 Növénytani ismeretek – második, javított és bővített kiadás (Elemente de botanică – ediţia a II-a revăzută şi adăugită) Fodorpataki László, Szigyártó Lídia, Bartha Csaba Scientia Cluj-Napoca 2009 248 978-973-1970-12-7
5 A növények ökofiziológiájának alapjai (Elemente de ecofiziologie vegetală) Fodorpataki László, Szigyártó Lídia Kriterion Cluj-Napoca 2009 428 978-973-26-0931-6
6 Biokémiai alkalmazások (Aplicaţii biochimice) Majdik Kornélia, Tonk Szende Ágnes Scientia Cluj-Napoca 2007 178 978-973-7953-80-3
7 Minőségi és mennyiségi analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok (Lucrări practice de chimie analitică calitativă şi cantitatică) Zsigmond Andrea Scientia
Cluj-Napoca 2008 119 978-973-7953-91-2
8 Általános kémiai laborgyakorlatok (Lucrări practice de chimie generală) Zsigmond Andrea Ábel Cluj-Napoca 2009 80 ISBN 978-973-114-089-6
9 Általános kémiai laborgyakorlatok – második javított és bővített kiadás (Lucrări practice de chimie general – ediţia a II-a, revizuită şi adăugată) Zsigmond Andrea Ábel Cluj-Napoca 2010 104 ISBN 978-973-114-130-5
10 Környezetfizika laborgyakorlatok (Lucrări de laborator de fizica mediului) Néda Tamás, Mócsy Ildikó Ábel Cluj-Napoca 2008 63 978-973-114-036-0
11 Date despre fauna de aranee din Bazinul Superior al Oltului Urák István Scientia Cluj-Napoca 2008 250 978-973-7953-90-2
12 Ionizáló sugarak a környezetünkben (Radiaţii ionozante în mediul nostru) Mócsy Ildikó
Tankönyvtanács Cluj-Napoca 2001 159 973-8239-20-6
13 Radon a Kárpát-medencében (Radonul în Bazinul Carpatic) Bányász Gy., Hening K., Krézsek Cs., Köteles Gy., Mócsy I., Néda T., Toró T. Ábel Kolozsvár 2008 186 978-973-114-080-3
14 Állattani ismeretek (Cunoştinţe de zoologie) Ujvárosi Lujza, Urák István Ábel Cluj-Napoca 2008 250 978-973-114-055-1
15 Növényvédelmi állattan (Zoologia protecţiei plantelor) Balog Adalbert University Press Budapesta 2002 98
16 Kertészeti rovartan (Entomologie agrară) Balog A., Bálint J., Kiss K. University Press Tg. Mureş
2008 180 978-973-169-010-0
17 Az erdélyi magyar agrár oktatás múltja, jelene és jövője (Pedagogia agrară maghiară în Transilvania) Balog A., Bálint J., Kovács L., Kentelky E., Jakab S. Nyárádi I.I., Thiesz R. Niko Tg. Mureş
2008 100 978-973-1947-02-0
18 Cristalizarea sărurilor din soluţii apoase Szép Alexandru Editura Cermi Iaşi 2000 255 973-8000-32-7
19 Varul – tehnologie şi utilizări Szép Alexandru Editura Cermi Iaşi 2005 200 973-667-169-0
20 Tehnologia clorului Szép A., Bandrabur F., Mînea I. Editura Cermi Iaşi 2002 212 973-8188-27-X
21 Săruri anorganice cu utilizări alimentare Szép A., Popescu Gh. Editura Cermi Iaşi 2003 202 973-8188-51-2
22 Általános kémiai technológia (Tehnologii de chimie generală) Szép Alexandru Editura Cermi Iaşi 2008 157 978-973-667-308-5
23 Állattani ismeretek (Cunoştinţe de zoologie) Urák István DVD
24 Ökológia (Ecologie) Urák István DVD
25 Humánökológia (Ecologie umană) Urák István DVD
26 Antropológia (Antropologie) Urák István DVD
27 Bevezetés a környezettudományba (Introducere în ştiinţa mediului) Urák István DVD
28 Az ember bonctana és egészségtana (Anatomia şi igiena omului) Urák István DVD
29 Környezeti monitoring (Monitoringul integrat al mediului) Urák István, Szigyártó Irma-Lídia, Zsigmond Andreea-Rebeka DVD
30 Talajtan (Ştiinţa solului) Szakács Alexandru DVD
31 Környezeti geológia (Geologia mediului) Szakács Alexandru DVD
32 Hidrogeológia (Hidrogeologie) Szakács Alexandru DVD
33 Általános fizika (Fizică generală) Mócsy Ildikó DVD
34 Imagisztika (Imagistică) Farkas György DVD
35 Általános kémia (Chimie generală) Farkas György DVD
36 Belső tér kémiája (Chimia mediului inerior) Farkas György DVD
37 Környezeti kémia (Chimia mediului) Farkas György DVD
38 Energiaforrasok (Surse de energie) Néda Tamás DVD
39 Matematika (Matematică) Tamási Erika DVD
40 Informatika (Informatică) Tamási Erika DVD
41 Környezetkémia (Chimia mediului) Zsigmond Andreea-Rebeka DVD
42 Belső tér (Mediul interior) Zsigmond Andreea-Rebeka, Szigyártó Irma-Lídia DVD
43 Földrajz (Geografie) Poszet Szilárd DVD
44 GIS Poszet Szilárd DVD
45 Meteorológia, klimatológia (Meteorologie, climatologie) Poszet Szilárd DVD
46 Növénytani ismeretek (Ştiinţe de botanică) Szigyártó Irma-Lídia DVD
47 Mikrobiológia (Microbiologie) Szigyártó Irma-Lídia DVD
48 Hidrobiológia (Hidrobiologie) Szigyártó Irma-Lídia DVD
49 Biokémiai alkalmazások (Aplicaţii biochimice) Tonk Szende Ágnes
50 Környezet gazdaságtan (Economia mediului) Szabó Árpád DVD
51 Hatástanulmányok (Studii de impact) Ábrán Péter DVD

Ştiri

Anul III la un program de cursuri la Budapesta

La sfârșitul lunii februarie studenți din anul al III-lea al Departamentului de Știința Mediului au participat la cursuri de mineralogie și știința solului la Universitatea Eötvös Loránd Tudományegyetem din Budapesta. Cursurile şi orele practice au durat o săptămâmă, și erau intercalate și aplicații de teren. Organizatorul programului a fost prof. Tamás Weiszburg.

acum o lună

 

Ediţia a XIX-a a Conferinţei de Ştiinţa Mediului în Bazinul Carpatic

La începutul lunii aprilie va avea loc Conferinţa de Ştiinţa Mediului în Bazinul Carpatic la Debrecen, Ungaria. Anul acesta co-organizatorul nostru va fi Institutul de Cercetări Nucleare (Atommagkutató Intézet) din Debrecen. Evenimentul este deschis pentru profesori, cercetători, studenţi şi doctoranzi, şi va avea loc la 3-5 aprilie 2024.

acum 2 luni

 

Toate ştirile »

Facebook

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jog Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, Média Szak, Kolozsvár

Professzionális weblapkészítés

© 2011 Departamentul de Ştiinţa Mediului, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro