Környezettudomány Tanszék, Sapientia EMTE

MagyarRomânăEnglish

Felvételi

1 napja


Jól teljesítettünk a XX. ETDK-án

Idén a KMDSZ szervezésében sorra került XX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián nyolc diákunk vett részt, öten a Környezettudomány szekcióban, két diák a Földrajz szekcióban és egy diák a Biológia szekcióban.

Kántor Izolda és Varga Krisztina mesteris hallgatók a “Városban és város közelében nőtt mezei csiperke fogyaszthatóságának felmérése az elemösszetétel alapján” című dolgozatukkal (témavezető dr. Zsigmond Andreea-Rebeka egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE), valamint Szabó Ágota Réka harmadéves alapképzéses hallgatónk a “Természetes erdősztyeppek és tájidegen fenyőültetvények pókközösségei és funkcionális diverzitásuk” című dolgozatával (témavezetők: dr. Gallé Róbert egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetemen és dr. Urák István egyetemi docens, Sapientia EMTE) I. díjban, Rákossy Izabella mesteris hallgatónk pedig a “Kovaalga-közösségek összehasonlítása az élőhelyük függvényében egy máramarosi tőzeglápban” (témavezető dr. Szigyártó Lídia-Irma egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE) II. díjban részesültek a Környezettudomány szekcióban és tovább jutottak a Magyarországon megszervezésre kerülő XXXIV. OTDK-ra.

Gratulálunk a hallgatóknak és a témavezetőiknek!

1 napja


Diákjaink részvétele a XXXIII. OTDK-án

Az idén megszervezésre került XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián hat diákunk vett részt, akik 2015-ben és 2016-ban tovább jutottak az erdélyi fordulókon: Kántor Izolda, Nagy Emese, Rákossy Izabella, Rápó Eszter, Thieme Nóra és Varga Krisztina.

Tanszékünk számára a konferencia szép eredménnyel zárult. Kántor Izolda mesteris hallgatónk III. díjban részesült a Környezeti kémia és környezettechnológia szekcióban, dolgozatának a címe Erdély különböző településein termesztett spenót (Spinacia oleracea L.) összehasonlító nyomelem-analízise volt. A témát dr. Zsigmond Andrea-Rebeka egyetemi adjunktus vezette.

Rápó Eszter mesteris hallgatónk a Környezettechnológiai szekcióban vett részt a Vízinövények stresszválasza Eriokromfekete T festékanyagra című dolgozatával, mellyel különdíjban részesült. Vezetőtanára dr. Tonk Szende-Ágnes egyetemi adjunktus volt.

Gratulálunk a hallgatóknak és a témavezetőiknek!

24 napja


XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2017. április 5–8., Kolozsvár

2017. április 5–8. között került sor a XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciára, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának Környezettudomány Tanszéke és az Enviro Scientia Egyesület szervezésében.

A konferencián, amelynek már a hetedik alkalommal Kolozsvár a helyszíne, mintegy 100 jelentkező vett részt, zömében Romániából, Magyarországról, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából. A rendezvény április 5-én állófogadással kezdődött. A hivatalos megnyitóra másnap, április 6-án került sor, amikor dr. Tonk Márton, a Kolozsvári Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket, majd röviden ismertette az egyetem jelenlegi oktatási helyszíneit, helyzetét és az elért fontosabb eredményeket. A vendégeket dr. Urák István, a konferencia elnöke, valamint dr. Mócsy Ildikó, a konferencia tiszteletbeli elnöke is üdvözölte a megnyitó alkalmával. A megnyitó után plenáris előadások hangzottak el a környezettudományi szakemberképzés lehetőségeiről, a környezetvédelem kormányzati szerepéről és a mezőgazdaság biodiverzitásra gyakorolt hatásáról. A nap további részében és a következő napon, mintegy 80 előadás hangzott el 12 szekcióban, amelyeket a poszterek bemutatása zárt. A bemutatott kutatásokat összegző dolgozatok és kivonatok az Ábel Kiadó gondozásában napvilágot látott konferenciakötetben jelentek meg.

A konferencia szakmai részét egy vacsora zárta, amelyre az Agapé szálloda Márton Áron termében került sor, és amelyen a Passeggio tánccsoport reneszánsz és barokk táncai oldották a hangulatot. Másnap, április 8-án, sor került egy konferenciazáró szakmai kirándulásra is, amelyen a résztvevők egy kisebb csoportja a Szilágy-megyei Sárkányok-kertjében felszíni erózióval létrejött sziklaképződményeket és a szépen rendezett és karbantartott zsibói Vasile Fati botanikus kertet látogathatta meg.

Köszönjük a támogatóknak és a szervezőknek, a Sapientia EMTE vezetőségének, oktatóinak, hallgatóinak és adminisztrációs munkatársainak, hogy munkájukkal hozzájárultak a XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia sikeréhez. Nem utolsó sorban, köszönetet mondunk a résztvevőknek is, akiknek az érdeklődése és munkájuk magas színvonala a konferencia-sorozat folytatásának záloga.

24 napja


Facebook

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jog Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, Média Szak, Kolozsvár

Professzionális weblapkészítés

© 2011 Környezettudomány Tanszék, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro