MagyarRomânăEnglish

Főoldal / Diákjainkkal kutattuk /

2018.08.27.

Hogyan értékelik a fiatalok az öreg fákat?

Hallgató: Ambrus Attila, BSc, III. év

Témavezetők: dr. Hartel Tibor, egyetemi docens és dr. Urák István, egyetemi docens

Az öreg fák természeti értékek, mivel olyan változatos feladatokat töltenek be, amelyekre a fiatalabb fák nem képesek. Ilyen feladat az élőhely biztosítása számos növény- és állatfajnak. A koronájuk által befolyásolják az esővíz beszivárgását a talajba, így meggátolják a felszíni lefolyásokat. Az ökológiai szerep mellett, az öreg fák több társadalmi-kulturális értékkel is rendelkeznek, ilyenek például az esztétikai, szimbolikai, vallási, történelmi kontextusban betöltött értékek. Tanulmányokból kiderült, hogy városokban az emberek jobban kedvelik a vegetációval borított területeket, főleg ahol fa is van. Különösen kedvelik a nagytermetű, terebélyes koronával rendelkező fákat. A nagyméretű öreg fákat nehéz pontosan meghatározni, mert a fák ökoszisztémabeli, bioklimatikus és fajspecifikus jellegzetességeket mutatnak. Ezért ma általánosan elfogadott, hogy a fák relatív magasságának és törzskerületének alapján minősítenek egy fát öreg fának, ismerve fajon belül a termőképes példányok legkisebb törzskerületét és a legmagasabb termőképes példányok törzskerületét. A magasság mellett egyéb tényezők is meghatározzák a nagy öreg fákat. Az életkorral együtt jár a nagyméretű és nagyszámú odúk jelenléte, méretes és fejlett lombkorona nagy oldalágakkal, illetve a repedezett kérgű fatörzs. A nagy öreg fák számos veszélynek vannak kitéve, legyenek azok természeti vagy az ember által okozott katasztrófák, emiatt a fennálló veszélyek következtében az öreg fák védelme és menedzsmentje nagy kihívást jelent. Ugyanakkor a védelmük kapcsán a társadalmi-kulturális értékeket általában figyelmen kívül hagyják, azonban egy hatékony védelem megvalósítása érdekében az ökológiai és társadalmi értékeket együtt kellene kezelni. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a fák értékeit újra kell értelmezni, és ezek alapján új menedzsmenti stratégiákat kellene létrehozni.

Kutatásunk fő célja a fiatalok öreg fákkal kapcsolatos álláspontjának a megismerése volt, kérdőíves felmérés alapján. A felmérés képek alapján történt:

(1) egy zöld, ép koronájú fa;

(2) egy zöld, de hiányos koronájú fa;

(3) egy száraz, ép koronájú fa;

(4) egy teljesen „tönkrement” fa;

(5) egy zöld, ép koronájú fa a rajta előforduló élőlényekkel;

(6) egy teljesen tönkrement fa a rajta előforduló élőlényekkel.

A képek egyrészt a fák fizikai állapotát adták vissza, másrészt pedig a természeti értéküket emelték ki. A kérdőívezésen 37 diák vett részt (46% nő, 56% férfi) a Sapientia EMTE Kolozsvári Karáról. A diákok 73%-a városból és 27%-a faluról származott, az átlag életkor pedig 20,6 év volt.

A megkérdezettekben a különböző fa típusok pozitív és negatív benyomásokat keltettek. A kutatásunk fényt derített arra, hogy a résztvevők a zöld, ép koronájú fákat pozitívan értékelték akár a fák ökológiai szerepének feltüntetése nélkül is, míg azokat a fákat, amelyek nem felelnek meg a társadalmilag kialakított normáknak a fák formáját illetően (szárazok, megviseltek, töredezettek) inkább negatív jelzőkkel illették. Viszont egy következő képsorral, a biodiverzitásban játszott szerep vizualizációjával elértük, hogy a negatív percepciók nagymértékben lecsökkentek a korhadt, száraz fákkal kapcsolatban.

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a nagy öreg fák iránti percepciókat vizuális eszközökkel pozitív irányba lehet tolni, és el lehet fogadtatni a társadalommal, hogy igenis, szükség van korhadt fákra úgy ökológiai, mint társadalmi szempontból. Bebizonyosodott, hogy a biodiverzitás feltüntetésével pozitív eredményeket lehet elérni, amelyeket, ha a média felhasználna, mint vizuális kommunikációs eszköz (reklámok, plakátok), akkor lenne esély az idős fák megmentésére.

 

Hírek

Budapesti tanulmányúton a harmadéveseink

Február végén (19-24 között) a Környezetettudomány szak harmadéves hallgatói a Makovecz-program keretében Budapestre látogattak. A tanulmányút főszervezője dr. Weiszburg Tamás professzor úr volt.

3 hónapja

 

XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia

Idén április 3-5 között kerül sor az évente megszervezett környezettudományi konferenciára, amleyet a debreceni Atommagkutató Intézettel közösen szervezünk. A konferenciára szeretettel várjuk oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok jelentkezését.

3 hónapja

 

Összes hír »

Facebook

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jog Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, Média Szak, Kolozsvár

Professzionális weblapkészítés

© 2011 Környezettudomány Tanszék, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro