MagyarRomânăEnglish

Főoldal / Diákjainkkal kutattuk /

2018.08.27.

Székelyudvarhely központi részének közlekedési zajtérképe

Hallgató: Simó Zsófia, BSc, III. év

Témavezető: dr. Néda Tamás, egyetemi adjunktus

Modern világunk egyik fő jellemzője az emberek városokba való költözésének fokozódása, a kényelmesebb élet és a jobb anyagi helyzet biztosítása érdekében. A városok rohamos fejlődését és terjeszkedését kísérő megnövekedett városi közúti forgalom jelentős hatást gyakorol nem csak a városi levegő minőségére, hanem a zajszintre is. Ezért ma a környezetszennyezés magába foglalja a zajszennyezést is, megszületett egy új környezetvédelmi irány, a zajvédelem, amelynek feladata a zajártalmak felismerése és a zajszint elfogadható keretek közé szorítsa. A zajszennyezés következményei csak évekkel később észlelhetők, ugyanakkor csökkentése nem eredményez közvetlen gazdasági hasznot. Ebből kifolyólag sokáig nem is vették figyelembe. A zajszennyezés hatással van az emberi komfortérzetre, hosszútávon pedig egészségi bántalmakat okozhat (például hallószervi gondokat, szívritmuszavarokat, magas vérnyomást, idegrendszeri elváltozásokat, sőt, újabb kutatások szerint a meg nem született magzat méhen belüli fejlődését is negatívan befolyásolja). Zajvédelmi szempontból a kritikus helyek azonosítására kidolgozták a zajtérképeket. A stratégiai zajtérkép a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet megállapítására és a jövőbeni zajhelyzet előrejelzésére készített térkép. A stratégiai zajtérkép a 49/2002/EK Európai Uniós irányelv alapján készül. Célja a kritikus helyek behatárolása, azoknak vizsgálata, a határérték feletti terhelés kiküszöbölése, illetve zajvédelmi akciótervek létrehozása.

Kutatásunk célja egy közlekedési zajtérkép elkészítése a Hargita-megyében található Székelyudvarhely központi részére. Mivel az EU rendelet szerint a 100000 lakosnál nagyobb népességű városok kötelesek zajtérképet készíteni, Székelyudvarhely pedig a maga 34000 fő körüli lakosságával (2011-es népszámlálási adatok szerint) nem tartozik e városok közé, fontosnak tartottuk felmérni – valószínűleg elsőkként –, a város zajszennyezettségét. A romániai jogszabály szerint a közúti forgalomra megengedett maximális zajszint nappali átlagértéke (Lden) 65 dB, éjjeli átlagértéke (Ln) pedig 50 dB. Tapasztalat szerint, a közúti forgalom a legnagyobb Székelyudvarhely központi részében. Ezért a vizsgálati területünk csak a belvárosra terjedt ki. A terület magába foglalt több iskolát, óvodát, hivatali épületet, lakóházat, szállodát és egy kórházat. A szükséges forgalmi adatokat terepi mérések alapján gyűjtöttük be, amely az elhaladó járművek számlálásából állt. A méréseket több napszakban végeztük, napszakonként 15 percig, az adott mérési ponton áthaladó járművek számát pedig 60 percre extrapoláltuk. A törvény szerint előírt napszakok a következők: 7:00–19:00 óra között nappal, 19:00–23:00 óra között este és 23:00–7:00 óra között éjjel. A méréseket három különböző napon végeztük, majd az eredményeket átlagoltuk. Az adatok alapján az IMMI zajmodellező szoftverrel közlekedési zajtérképet készítettük.

Az elkészült zajtérképek alapján elmondhatjuk, hogy a belváros fő utcái mentén a közlekedésből származó zaj túllépte a megengedett határértékeket mind nappal, mind pedig éjszaka. A legnagyobb zajszennyezés a Városháza teret és a Bethlen Gábor utcát terhelte, elsősorban nappal. Ebben a városrézben két iskola, egy óvoda, egy rendelő, sőt, egy kórház is található. Ezeknek az épületeknek a zajjal szembeni kitettsége különös figyelmet érdemelne, és az illetékes hatóságoknak zajvédelmi intézkedéseket kellene tenniük. A térképek alapján azt is elmondhatjuk, hogy a parkok és a temető csendes helyeknek bizonyultak, itt egyik napszakban sem haladta meg a zajszint a megengedett értékeket.

Szerintünk a zajcsökkentés leghatékonyabb módja az érintett területen a forgalom kizárása és a Városháza tér sétáló utcává való alakítása lenne. Ezzel egyidőben egy forgalom-elterelő alternatívára is látunk lehetőséget a következő útszakaszon: Târgului-Kornis Ferenc-Uzinei-Tompa László utca. Számításaink szerint a sebesség lecsökkentése 50 km/h-ról 30 km/h-ra nem oldaná meg a nappali zajszennyezést, viszont a sebességcsökkentés mellett számításba lehet venni még az érintett épületek falainak a szigetelését, nyílászáróinak kicserélését, valamint esztétikailag elfogadható zajárnyékoló falak felhúzását.

Hírek

XIX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia

Idén április 3-5 között kerül sor az évente megszervezett környezettudományi konferenciára, amleyet a debreceni Atommagkutató Intézettel közösen szervezünk. A konferenciára szeretettel várjuk oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok jelentkezését.

1 napja

 

Interjú volt diákjainkkal a KáVéPONT Sapientia Podcast keretében

A KáVéPONT Sapientia Podcast harmadik évadának nyitóinterjújában két barlangász diákunkkal, Fábián Botonddal és Zsigmond Péterrel beszélgettünk a Morca barlangban rekedt amerikai barlangász mentési akciójáról.

4 hónapja

 

Összes hír »

Facebook

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jog Szak, Kolozsvár

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmművészet, Fotóművészet, Média Szak, Kolozsvár

Professzionális weblapkészítés

© 2011 Környezettudomány Tanszék, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Természettudományi és Művészeti Kar, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro